MUSKELTEST

Muskeltest – Kommunikation med underbevidstheden!
 bevidsthed-1

Hvad er Bevidstheden :

Bevidstheden er den del af Psyken, som vi umiddelbar har adgang til. Det er den del, vi opfatter som vores personlighed. Bevidstheden kender vi som tanker, overvejelser, beslutninger og bevidste handlinger.

Bevidstheden er også den del af dit sind som tror den er har kontrol. Men det faktisk underbevidstheden der har kontrollen.

 

Hvad er det underbevidste sind?

Underbevidstheden er den del af psyken, vi ikke har umiddelbar adgang til. Det er her vores intuition, indskydelser, inspiration, forudanelser, fornemmelser og ideer kommer fra.

Underbevidstheden er klart den største del af vores bevidsthed, af vores sind. Det er den del af isbjerget, som ligger under vandet – den del vi ikke ser, men som er enormt vigtig.

Alt hvad vi ser og optager i tankerne – det filtreres og optages via underbevidstheden. Underbevidstheden styrer vores hukommelse, vores indlæring, vores følelsesliv og hovedparten af vores kropslige funktioner.

Underbevidstheden taler i billedsprog. Vi møder den gennem fx drømme, symboler, intuition, indskydelser og kreativ udfoldelse.

Her ligger alt det vi har indlært fra fødslen af –

Vores tankesind, følelser og adfærdsmønstre. Når en ting er indlært, lagres den i underbevidstheden, som derefter sørger for, at vi kan gøre ting – helt uden at tænke over det.

Det er særdeles hensigtsmæssigt, når vi taler om at gå, cykle osv, men uhensigtsmæssigt, hvis det vi har indlært, skaber problemer for vores daglige liv.

Her kan nævnes det at være bange for forskellige ting, følelsen af ikke at være god nok, m.m

Mange videnskabelige teorier om underbevidstheden går ud på, også ifølge Bruce Lipton som er en verdenskendt videnskabsmand, topforfatter og foredragsholder, er at over 80% af de ting vi foretager os, styres af underbevidstheden. Og da mange af vores overbevisninger er ubevidste og det ubevidste sind, står for over 80% af sindet, er det nødvendigt at skabe kontakt til det ubevidste sind for at kunne om programmere de overbevisninger, vi har med os fra bl.a barndommen.

Hvordan stiller vi spørgsmål til underbevidstheden? Hvor ligger underbevidstheden?

Der er en metode, der kaldes muskel test teknik, der gør netop dette! Fordi det underbevidste sind er hele kroppen. Hvis vi på en eller anden måde, kunne stille kroppen spørgsmål, ville vi kunne afgøre, hvad der er i det underbevidste sind. Det gør vi via muskel test! Man kan sige at muskeltest er en metode til at forbigå /omgå den bevidste hjerne for at interagere med den ubevidste del, lige fra dine egne overbevisninger og adfærdsmønstre over til dem du har arvet igennem dine forældre, forfædre, kultur, samfund og religion m.m

En grundlæggende tanke i bl.a kinesiologien er, at alt hvad et menneske har oplevet, lagres i kroppen som en slags ”kropshukommelse”, og at man kan få adgang til denne kropshukommelse via en muskeltest. Tankegangen er, at man ved hjælp af musklen kommunikerer med cellerne i kroppen uden om hjernen og talesproget.

Ved at bruge den simple og enkle muskeltest kan vi transformere dit liv, da vi kan identificere, teste for og ved hjælp af bla. Body-talking slette de programmer i det underbevidste sind, der blokerer os fra bedre sundhed, bedre relationer, bedre økonomi og overflod og vi kan tilmed indsætte nye følelser/programmer der gør at vi nemmere når vores mål. Det er her bl.a Hypnose og Body-talking kan bruges, da de er terapeutiske værktøjer, som er meget effektive til, at fjerne uhensigtsmæssige tanker og adfærdsmønstre der ligger i underbevidstheden.

Hvordan relaterer vores underbevidsthed sig til vores muskler? Muskel test teknikker og funktioner.

Når du siger eller tænker noget, der giver genklang som” rigtigt” i det underbevidste sind, bliver de elektriske og magnetiske felter rundt omkring kroppen stærkere og som et resultat deraf, bliver musklerne også stærkere!. Du tester så.. JA:

På samme måde, når du siger eller tænker noget, der giver genlyd som” falsk” i det underbevidste sind, bliver de elektriske og magnetiske felter omkring kroppen svagere og som et resultat heraf bliver musklerne også svagere! Du tester så.. NEJ:

For eksempel, hvis du er en mand og dit navn er PETER, og du siger: “Jeg er en mand” eller “Jeg hedder PETER”, vil dette give genklang som ”rigtigt” i det underbevidste sind, og din krop og dine muskler vil være stærke .

Omvendt, hvis du siger, “Jeg er en kvinde” eller “mit navn er Pia”, vil dette give genlyd som “falsk”, i det underbevidste sind, og din krop og dine muskler vil være svage.

Da styrken af musklerne er proportional med styrken af feltet, kan du ved at teste styrken af musklerne afgøre, hvad der er i det ubevidste sind.

Hvordan udfører jeg muskel test teknikker på mig selv?

Her kommer beskrivelser af de to mest almindelige og enkle metoder at lave muskel test. Men før du forsøger dette, så husk at drikke vand først, da muskel testen ikke vil give klare og præcise resultater, hvis du er dehydreret!

Hvad skal jeg gøre, hvis min muskel test ikke virker?

Selv om den generelt er ekstremt nøjagtig, er der en række faktorer, der kan påvirke din muskel test.
De vigtigste faktorer er: Husk at drik vand..vand..vand, da 2/3 af din krop bestå af vand, så hvis du er dehydreret virker muskel testen ikke ordentligt..

Stærkt følelsesmæssigt stress kan gøre en muskel test vanskeligere. En yderlig hindring kan være hvis du ikke har mineraler nok i dit system, kan testen også være uklar.

En måde midlertidig at omgå det er at du kan prøve at holde en hånd på hver nyre og prøv at teste igen, nogle gange vil det virke.

Herunder vises først muskeltestning ved hjælp af sveje testen (metode 1). 
Metode 1:

JA (stærk) Resultat-
Stå med kroppen i retning mod nord, stå med fødderne i skulder bredde afstand fra hinanden, stå i balance, og stå afslappet. Sørg for at du står meget rank, ingen bøjede knæ, dit hoved og skuldre skal være afslappet og komfortable ingen anstrengelse!.
For at teste, siger du “JA” – du skulle nu føle at du vipper fremad.

img_0491
NEJ (svag) Resultat –                                                                                                                                                                         Dernæst afbalancerer du dig selv, stå igen i midterposition, stå afslappet og i balance med kroppen og sige “nej” – og her skal du føle, at du vipper bagover..
 img_0492-2
 Muskeltest ved hjælp af fingertest (metode 2).
 Metode 2:

JA (stærk) Resultat:

Sæt dig i en afslappet og behagelig stilling. Lav en ring med tommelfingeren og en af flg. fingre (forskellige mennesker kan lide at bruge forskellige fingre. Generelt siges det at, lange fingeren og tommelfinger “ringen” er den svageste, og pegefingeren og tommelfinger “ringen” er den stærkeste.
Hold “ringen” stram, og sige “JA”, du bruger nu pegefingeren på den anden hånd til at forsøge at trække gennem “ringen”, “ringen” bør forblive intakt.

 img_0481
NEJ (svag) Resultat:
Hold nu ringen stram, og sige “NEJ”, du bruger pegefingeren på den anden hånd til at forsøge, at trække gennem “ringen”, “ringen” skulle nu kunne brydes og din finger kan trækkes igennem.